Tilbage til Nordjylland forside

Dokkedal - Egense - Skagen og omegn - Pikkerbakken

Mandag den 18. september 2006

Efter et godt morgenmåltid begav vi os atter ud på tur.

  Da Thorkild var lille havde han problemer med at sige sit navn,
det blev til Dogge eller noget lignende,
når han så hørte datidens farvandsudsigter og de omtalte Doggerbanken slog han på radioen,
og sagde at de ikke skulle sige hans navn.
Derfor bliver Thorkild ofte kaldt Dogge af familien.

 

Dogge i Dokkedal.

 

Fra Dokkedal kørte vi op til Limfjorden, hvor vi sejlede over med færgen fra Egense til Hals.

 

Vi kørte videre op, og næste stop var Den Tilsandede Kirke, hvor vi gik en tur.

   

I 1775 nåede sandflugt til Skagen gl. kirke, sandet lagde sig over kirkemuren og vejen sandede til.
I 1795 blev kirken lukket. Kirketårnet skulle bevares som sømærke.
I 1810 blev kirken solgt til nedrivning, sandet lå da flere meter op ad kirkens mure, både udenfor og indenfor.
De mursten man let kunne få fat på blev genanvendt til huse i byen.
Men de nederste par meter, alterbordet, døbefonden og mange gravsten ligger stadig begravet under sandet.

Sandet ligger enkelte steder i en tykkelse på op til 5 m. over ruinerne af kirken.

 

     

Derefter kørte vi til Skagen, vi fandt lidt at spiste, hvorefter vi besøgte Skagens Museum.

  Se evt.: http://www.skagensmuseum.dk/

I udkanten af Skagen gjorde vi holdt ved Vippefyret og Det Hvide Fyr.

     

Det første fyrafmærkning på stedet blev opført 1561, det var en tranfyret lampe, der ikke var særlig effektivt.
I 1627 blev der opført et vippefyr der var kul- og brændefyret. Det er en kopi af dette fyr der nu står opført ved byen.
Vippefyret blev afløst af Det Hvide Fyr der blev indviet 14. oktober 1747.
I starten var det også kulfyret, men der blev senere benyttet en lanternelampe. Fyret var Danmarks første murede fyrtårn.

 

I 1858 blev Det grå fyr beliggende længere ude mod Grenen opført.
Det nyeste fyr, Skagen West har jeg ikke noget billede af, det er opført i 1956.

Vi gik en tur ud til Grenen.

   

   

   

   

     

Da Grenen jo ikke er Danmarks nordligste punkt, kørte vi lige en lille tur til Nordstranden,
så Thorkild kunne prøve at stå på det nordligste punkt i Danmark.

   

Denne dag var det lige her. 

Se evt.: http://www.naturturist.dk/skagen/grenen.htm

 

Turen i det allernordligste sluttede med et lille stop i Gl. Skagen.

 

Vi kørte så atter sydpå, for mange år siden gik Thorkild på Søværnets Sergent og Reserveofficersskole i Frederikshavn,
tæt på skolen ligger Pikkerbakken, med en fantastisk udsigt, så der gjorde vi lige et lille holdt.

 

På den videre vej sydpå standsede vi også kort på Halbjerg, der også er et godt udsigtspunkt.

  Næste stop var vores hotel i Rebild, hvor vi denne aften som aftenen før fik en rigtig lækker middag.